CONVOCATÒRIA PER A UNA BORSA DE TÈCNIC/A D’ADMINISTRACIÓ GENERAL (BOIB 20 de març de 2018) Text  Bases específiques que regiran la convocatòria per constituir una borsa de tècnic d’administració general (TAG), com a funcionari interí de l’Ajuntament de Campos Aprovades per Decret de Batlia de dia...
Llegir més

RESSÒ MARÇ 2018 Alguns dels continguts que podreu trobar a la revista número 268 de la Ressò: Editorial: Reflexionem. Petit homenatge a les dones Cartes dels nostres lectors: I seguim celebrant el 8 de març… Campos està anestesiat? Obituari: Adéu a Tomeu Melià, el carter Ha mort el manescal Franci...
Llegir més